Előadások témakörönként - NWS 2019

Szekció Szerző(k) Cím Terem Nap Óra
1. INFRASTRUKTÚRA
1.1  Bálint Lajos (KIFÜ-NIIF) A kutatás-oktatás-közgyűjtemények európai IKT infrastruktúrájának kulcskérdései C 2019.04.25 09.00
1.1  Farkas István (KIFU) A HBONE 2018. évi fejlesztési eredményei C 2019.04.25 09.20
1.1  Mohácsi János (KIFÜ) Next generation of  GÉANT: networking infrastructure services, above the net services,   EOSC and EDI roles C 2019.04.25 09.40
1.7  Debreceni Győző (KIFÜ) Hány hálózata van az államnak - és mennyi kellene? C 2019.04.25 10.00
2. KÖZNEVELÉS, FELSŐOKTATÁS, ELEKTRONIKUS TANULÁSI KÖRNYEZETEK
2.2  Hajós Csaba (Educalera) Az MTMT2 rendszer e-learning tananyaga elkészítésének tapasztalatai C 2019.04.25 11.10
2.2  Molnár Tamás (DE Multimédia és E-learning Technikai Központ) E-learning kurzus fejlesztés módszertana C 2019.04.25 11.30
2.2  Vágvölgyi Csaba, Papp Gyula (DE Multimédia és E-learning Technikai Központ) Learning Analytics - Az oktatáshoz kapcsolódó adatok elemzése LMS környezetben C 2019.04.25 11.50
2.2  Papp Gyula, Vágvölgyi Csaba (DE Multimédia és E-learning Technikai Központ) Eszközhasználat a digitális tanulásban és tanításban C 2019.04.25 12.10
2.3 Dajka Marianna (HUNINET Egyesület) Oktatás a multimédiában...  multimédiában, mint keretben C 2019.04.25 14.00
2.4  Dani Erzsébet (DE) A tudománymetria mítoszainak ellentmondásai C 2019.04.25 14.20
2.5 Virga Krisztina (Digitális Pedagógiai Módszertani Központ) Behálózott iskolák: az iskolai hálózatok jelene és jövője C 2019.04.25 14.40
2.7  Nagy Roland (DE) IKT eszközök hatása a 8-12 korú gyerekek következtető képességére, logikus gondolkodására C 2019.04.25 15.00
2.7  Gál Zoltán (Akadémiai Kiadó Zrt.) Az Akadémiai Kiadó online szótárszolgáltatása intézményi felhasználók számára C 2019.04.25 15.50
2.7  Dr. Kéringer Szabolcs (Digitális Jólét Nonprofit Kft.) A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia eredményei C 2019.04.25 16.10
2.8  Dr. Albert Ágota (Karinthy Frigyes Gimnázium) GDPR a köznevelési intézményekben C 2019.04.25 10.50
2.9 Révész László (EKE) A Digitális alapú alprogram szerepe a Komplex Alapprogramban C 2019.04.26 10.50
2.9  Csernai Zoltán (EKE) Az informatikai gondolkodás (Computational thinking) fogalmi keretei C 2019.04.25 16.30
2.9  Antal Péter (EKE, Médiainformatika Tanszék) Digitalizáció és sport: az IKT kihívásai a testnevelő képzésben C 2019.04.25 16.50
2.9  Borbély Mária (DE) Könyvtárosok és pedagógusok digitáliskompetencia-állapotának összehasonlító vizsgálata C 2019.04.25 17.10
2.9  Dr. Racsko Réka (EKE) Pedagógusok és a digitális átállás  - egy fókuszcsoportos interjúsorozat tapasztalatai C 2019.04.25 17.30
2.9  Göncziné Kapros Katalin (EKE, Médiainformatika Tanszék) Digitális kompetencia helye a Nemzeti alaptantervben C 2019.04.25 17.50
2.9  Dr. Racsko Réka (EKE) A Digitális alapú alprogramhoz kapcsolódó pedagógus-továbbképzés tartalmi, módszertani keretei C 2019.04.26 09.00
2.9  Dr. Főző Attila (Digitális Pedagógiai Módszertani Központ) Digitális Névjegy Rendszer - milyen a digitális iskola? C 2019.04.26 09.40
2.9  Loboda Zoltán (Digitális Pedagógiai Módszertani Központ) Digitális kompetencia keretek bevezetése Magyarországon C 2019.04.26 10.00
2.9  Török Balázs (EKE - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) A Komplex Alapprogram kipróbálási szakasza - intézményvezetők és pedagógusok digitális kompetenciái C 2019.04.26 11.10
2.9  Imre Nóra (EKE - Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) Számítógép az iskolában és otthon. A Komplex Alapprogramot kipróbáló intézmények negyedik évfolyamos tanulóinak szüleire vonatkozó kérdőíves vizsgálat néhány adata C 2019.04.26 11.30
2.9  Nagy Róbert (EKE) A Komplex Alapprogramot kipróbáló intézmények digitális készültsége az igazgatókkal készített interjúk alapján C 2019.04.26 11.50
2.9  Szemerszki Marianna (EKE) A Digitális alapú alprogramhoz kapcsolódó pedagógustovábbképzések visszajelzései C 2019.04.26 12.10
2.11 Lengyelné dr. Molnár Tünde (EKE) Digitális Pedagógiai Asszisztens képzés koncepciója C 2019.04.26 09.20
3. TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK: KÖNYVTÁRAK, LEVÉLTÁRAK, MÚZEUMOK
3. Garamvölgyi László (ELTE) Virtuális olvasójegy bevezetése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen B 2019.04.25 12.10
3.1  Kómár Éva (MNM) A múzeumi adatreprezentáció és közzététel formái a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében A 2019.04.25 09.00
3.1  Szepesi Judit (OSZK KI), Bánkeszi Katalin (OSZK KI) E-learning rendszer és és elektronikus tananyag fejlesztés a Könyvtári Intézetben A 2019.04.25 09.20
3.2  Bilicsi Erika (MTA KIK), Holl András (MTA KIK) Elmélkedés egy modern nemzeti tudományos bibliográfiáról, avagy a Magyar Tudományos Művek Tárában rejlő lehetőségekről A 2019.04.25 09.40
3.2  Sütő Péter (MTA KIK EISZ Titkárság) Az elektronikus szakirodalmi információforrások hazai lelőhelyadatbázisa, a COMPASS A 2019.04.25 10.00
3.2  Szakadát István (OSZK) Nemzeti Névtér: szerkesztőségi rendszer és adatbázis A 2019.04.25 10.50
3.2  Németh Tibor (Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár ) Magánvállalkozás és közszolgálat : A biográfiai index műfaji megújítása a Magyar Életrajzi Kalauzban A 2019.04.25 11.10
3.2  Németh Rita (Magyar Books in Pint Kft.), Dancs Szabolcs (OSZK) Könyvtári és könyv ágazati adatbázisok együttműködése (és annak előnyei) A 2019.04.25 11.30
3.3  Horváth Péter (ELTE) Automatikus annotációs eljárások az ELTE Verskorpusz építésében A 2019.04.26 10.50
3.3  Bánki Zsolt (PIM), Mohay Anikó (PIM) "Egyszerre mindenféle lenni" - Populáris és tudományos szolgáltatások az új DIA fejlesztésében. A 2019.04.26 11.10
3.4  Szüts Etele (Forum Hungaricum) Egyházi gyűjtemények digitalizálása és elérhetősége a MaNDA DB aggregációs adatbázisban A 2019.04.25 11.50
3.4  Kovács László (MTA SZTAKI DSD), Micsik András (MTA SZTAKI DSD) MTA SZTAKI DSD - 25 éve a digitális könyvtárak szolgálatában A 2019.04.25 14.00
3.4  Molnár Tamás (SZTE KK), Sándor Ákos (SZTE KK) Az OAI-PMH kimenet beállítási lehetőségei egy repozitóriumi példán keresztül A 2019.04.25 14.20
3.4  Nagy Gyula (SZTE KK), Sándor Ákos (SZTE KK), Nagy Dóra (SZTE KK) Tömeges adatkonverzió és rugalmas export-import lehetőségek az Eprints, OJS és Omeka szoftverek körében A 2019.04.25 14.40
3.4  Nagy Dóra (SZTE KK), Nagy Gyula (SZTE KK) Haladó funkciók és innovatív fejlesztések az Eprints és Omeka szoftverek körében A 2019.04.25 15.00
3.4  Holl András (MTA KIK), Bilicsi Erika (MTA KIK) Nyílt publikációs platformok A 2019.04.25 15.50
3.4  Lovas Bálint (MTA KIK), Haász Antal (MTA KIK) Áttérés a Primo New UI használatára az MTA Könyvtár és Információs Központban A 2019.04.25 16.10
3.4  Vajda Lőrinc (Akadémiai Kiadó Zrt.) Tartalomból tartalomszolgáltatás – kihívások és válaszok a MeRSZ online könyvtárban A 2019.04.25 16.30
3.4  Moldován István (OSZK) Statisztikai módszerek, lehetőségek a könyvtári tartalomszolgáltatásban A 2019.04.26 11.30
3.5  Lencsés Ákos (MTA KIK EISZ Titkárság) A nyílt hozzáférés kérdése a hivatalos statisztikában A 2019.04.25 16.50
3.6  Lengyel Mónika (Monguz Kft.), Hubay Miklós (PIM) "MZ/X jelkezz! - Kapcsford" A PIM és a Nemzeti Névtér közötti élő kapcsolat bemutatása A 2019.04.26 09.00
3.6  Gyuricza Andrea (MTA KIK), Hubay Miklós (PIM) Új könyvtári fogalmak gyakorló könyvtárosok szemszögéből A 2019.04.26 09.20
3.6  Petró Leonárd (DEENK) Ott vagyunk már? A közösségi média imlementációja könyvtári környezetben A 2019.04.26 09.40
3.6  Balázsi Dorina (DEENK), Szűcs Nikolett (DEENK) Posztban az igazság - A DEENK Facebook bejegyzéseinek átfogó elemzése A 2019.04.26 10.00
3.8 Dr. Kovács Béla Lóránt (Neumann Technology Kft.) Könyvek keresése mesterséges intelligenciával támogatott szemantikus keresővel B 2019.04.25 11.50
3.8  Németh Márton (OSZK) A webarchívum mint a tudományos kutatás tárgya A 2019.04.26 11.50
3.8  Mátyás Melinda (Monguz Ltd.) Kéziratok átírásának lehetősége digitális bölcsészeti eszközökkel A 2019.04.26 12.10
3.8  Fülöp Endre (Qulto Monguz Kft.) Qulto Semantics – A Qulto Platform szemantikus katalógusa B 2019.04.25 11.30
3.8  Bobák Barbara (MTA BTK ITI), Kovács József (MTA BTK ITI) Kézírásfelismerés Arany János levelein B 2019.04.25 14.00
3.8  Hamza-Vecsei Tímea (DEENK) RFID a DEENK-ben B 2019.04.25 14.20
3.8  Lendvay Miklós (OSZK) Entitások és kapcsolódások a könyvtári rendszerekben és azokon túl B 2019.04.25 14.40
3.8  Ungváry Rudolf (OSZK) Besorolási, szabványosított, normatív vagy „autorizált”. Egy terminológia kérdés háttere B 2019.04.25 15.00
3.10 Simon András (Monguz Kft.), Kovács Béla (Méliusz Juhász Péter Könyvtár) Minden eseményt rögzítünk, tudunk-e akkor valóban mindent? Olvasási szokások vizsgálata az integrált könyvtári rendszer kölcsönzési adatbázisának elemzésével a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtárban. A 2019.04.25 17.10
3.11 Farkas Andrea (Digitális Pedagógiai Módszertani Központ) A tanulási folyamat DOS-kompatibilis támogatása digitalizált közgyűjteményi tartalmakkal A 2019.04.25 17.30
3.12 Csősz Gergely (SZTNH) Szerzői jogi „mindmap” - a tudatosságnövelés egyik alternatív eszköze A 2019.04.25 17.50
3.13 Hoczopán Szabolcs (SZTE), Molnár Tamás (SZTE), Muzs Krisztina (SZTE) Open Access pályázati rendszer technikai megvalósítása és a szerzők támogatása a Szegedi Tudományegyetemen B 2019.04.25 09.00
3.13 Hoffmann Ádám (BCE) "Fontosnak tartom a nyílt hozzáférést." - Felmérés a Budapesti Corvinus Egyetem Doktori Iskoláinak hallgatói körében B 2019.04.25 09.20
3.13 Görögh Edit (DE) A lektorálás új szerepe a tudományos kommunikáció változó rendszerében/Rethinking peer review in the changing scholarly communication system B 2019.04.25 09.40
3.13 Fazekas-Paragh Judit (DEENK) Hogyan támogatja az Open Science avagy a nyílt hozzáférésű tudomány törekvéseit a Plan S? B 2019.04.25 10.00
3.13 Bilicsi Erika (MTA KIK) Úton a nyílt hozzáférés felé: az open access publikálás támogatása a közép-európai országokban B 2019.04.25 10.50
3.13 Juhász Attila (DE), Szabó Dóra (DE) Parazita folyóiratok, a tudományos világ ragadozói B 2019.04.25 11.10
4. ALKALMAZÁSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI TECHNOLÓGIÁK
4.3 Mihályfi Márton (Cisco), Németh Zoltán (Cisco), Sisák Zoltán (HTTP Alapítvány) Cisco WebEx Board az oktatásban B 2019.04.26 10.00
4.3  Szabó Szabolcs (KIFÜ), Ormos Pál (MTA SZTAKI) VoIP Centrex pilot az MTA SZTAKI-ban B 2019.04.26 09.00
4.3  Mészáros Mihály (KIFÜ) WebRTC - Hol tartunk ma? B 2019.04.26 11.30
4.3  Mészáros Mihály (KIFÜ) Nyílt forráskódú VideoKonferencia mindenkinek! (A GÉANT4 JRA4 T5 eredményei) B 2019.04.26 11.50
4.6 Béres Zoltán (Szinva Net Zrt.) Infrastruktúra és projekt menedzsment rendszer B 2019.04.26 11.10
4.8  Szabó Gyula (MTA SZTAKI) Nextcloud üzemeltetés docker környezetben B 2019.04.26 09.20
4.8  Uherkovich Péter (PTE) Alkalmazásfejlesztési kihívások és megoldások EduID azonosítással B 2019.04.26 09.40
4.9  Rakyta Péter (Digitális Jólét Nonprofit Kft.) Nyílt forráskódú irodai szoftverek bevezetése a közigazgatásban B 2019.04.26 10.50
5. SZUPERSZÁMÍTÁSTECHNIKA, ADATTÁROLÁS, FELHŐ-RENDSZEREK
5.1  Temesi Tibor (Silicon Computers) Irány az Exascale D 2019.04.25 10.00
5.1  Horváth Zoltán, Kovács Ákos, Budai Tamás, Tóth Csaba, Liszkai Bence (SZE) HPC és HPDA alkalmazások futtatását segítő infrastruktúrák D 2019.04.25 10.50
5.1  Petrás István (Szinva Net Zrt.) HPE SimpliVity - Hiperkonvergens infrastruktúra a Hewlett Packard Enterprise-tól D 2019.04.25 11.10
5.1  Orbán György (HPE) Intelligens adatközpontok – avagy az önvezető infrastruktúrák evolúciója D 2019.04.25 11.30
5.2  Máray Tamás (KIFÜ) EuroHPC - merre tart Európa? D 2019.04.25 11.50
5.2  Kiss Zoltán (KIFÜ) HPC: univerzális kutatási és MI infrastruktúra D 2019.04.25 12.10
5.5  Kacsuk Péter, Nagy Enikő, Pintye István, Hajnal Ákos, Lovas Róbert (MTA SZTAKI) Big Data és gépi tanulás környezet az MTA Cloud-on D 2019.04.25 09.20
5.7  Csirmaz László (CEU) Mesterséges intelligencia módszerei és kihívásai D 2019.04.25 09.00
5.7  Szertics Gergely (DJP) Mesterséges intelligencia Magyarországon: technológiák és alkalmazási területek D 2019.04.25 09.40
6. HÁLÓZATBIZTONSÁG, HÁLÓZATMENEDZSMENT, AZONOSÍTÓ RENDSZEREK
6.2  Ács György (Cisco) Hogyan kezeljük az identitást és a biztonságot a felhőben? D 2019.04.25 15.00
6.2  Leitold Ferenc (Secudit Ltd.) A felhasználói viselkedés, mint információbiztonsági kockázat becslése D 2019.04.26 11.30
6.2  Szunyogh Sándor (EuroDigital Hungary), Both Károly (EuroDigital Hungary) Az IT biztonság mint szolgáltatás az új paradigma az oktatási szférában is? D 2019.04.26 11.50
6.4  Kadlecsik József (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont) DIY Captive Portal D 2019.04.26 09.20
6.4  Hegyi-Füstös István (ELTE IIG), Pálinkás Szabolcs (ELTE IIG) Linux alapú levelezésből - Microsoft felhőbe D 2019.04.26 09.40
6.4  Molnár Péter (KIFÜ) eduID föderáció és chat D 2019.04.26 11.10
6.5  Rigó Ernő (MTA SZTAKI), Bisztray Frigyes (MTA SZTAKI), Ormos Pál (MTA SZTAKI) Beszámoló a  Hun-CERT 2018 évi tevékenységéről D 2019.04.26 10.00
6.6  Relnet Hálózatbiztonság1 D 2019.04.25 14.00
6.6  Relnet Hálózatbiztonság2 D 2019.04.25 14.20
6.6  Relnet Hálózatbiztonság3 D 2019.04.25 14.40
6.6  Bedő Norbert (HPE / ARUBA) Hálózati SLA monitoring hálózat nélkül + WiFi 6 a levegőben D 2019.04.25 16.30
6.7  Szabó Gyula (MTA SZTAKI) hub.mta.hu, akadémiai intézetek SAML IdP kötegelése szolgáltatások felé D 2019.04.25 15.50
6.7  Rigó Ernő (MTA SZTAKI), Ormos Pál (MTA SZTAKI) Integrált  hálózatmenedzsment rendszer az MTA SZTAKI-ban D 2019.04.25 16.10
6.8 Dr. Balogh Anikó (CEU) Az Európai Bizottság pályázati rendszere értékelői szemmel. Hogyan írjunk nyertes pályázatot? D 2019.04.25 16.50
6.9  Koczka Ferenc (EKE) Az információbiztonság fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen D 2019.04.26 09.00
6.9  Drucker György (OSZK) Adatbiztonság és adatvédelem az OSzK és az Országos Könyvtári Platform vonatkozásában D 2019.04.26 10.50
7. SMART TECHNOLÓGIÁK, AI, IOT
7.1  Kazinczi Renátó, Biró Csaba, Kusper Gábor (EKE), Iszály György Barna (NYE) Nagyméretű szenzorhálózatok elemzése új gráf alapú metrikák és SAT szolverek segítségével B 2019.04.25 15.50
7.1  Horváth Gábor (ELTE) Élet az MRTG után B 2019.04.25 16.10
7.1  Dr. Gál Zoltán (DE, Faculty of Informatics) Intelligens IoT eszközök integrációja köd alapú hálózatba B 2019.04.25 16.30
7.6 Varga Gábor (Microsoft) A Microsoft mesterséges intelligenciája a kognitív szolgáltatásoktól a szuperszámítástechnikáig B 2019.04.25 16.50
7.9  Mácz Ákos (DJP) Magyarország és az 5G B 2019.04.25 17.10
7.10 Nacsa János, Hajós Mátyás, Komáromi Gergely, Horváth Gergely, Pataki Balázs (MTA SZTAKI) Gömbcsap szerelése ember-robot kollaborációban B 2019.04.25 17.30
7.10 Paniti Imre (MTA SZTAKI), Nacsa János (MTA SZTAKI), Abai Kristóf (MTA SZTAKI) Robotos szerelési kísérletek háromujjas megfogóval B 2019.04.25 17.50