Javaslat HUNGARNET díjra 2018

A HUNGARNET Egyesület, a 2006. évi közgyűlés határozatának megfelelően, Díjat alapított a hálózat műszaki fejlesztésében vagy a tartalom-szolgáltatásban, illetve e két terület menedzsmentje terén kiemelkedő teljesítést nyújtó szakemberek érdemeinek elismerésére.

NETWORKSHOP 2018

Kedves Kollégák!

 A HUNGARNET Egyesület az NIIF Program keretében 2018. április 4-6. között huszonhetedik alkalommal rendezi meg a legrangosabb hazai számítógép-hálózati konferenciát. A NETWORKSHOP 2018 házigazdája az Eszterházy Károly Egyetem (3300 Eger, Eszterházy tér 1.). A rendezvény kiemelt szakmai támogatója a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ). A szervezési feladatokat a COMP-REND Kft. látja el.

A Programbizottság 02.05-i ülésén elfogadott előadások listája már megtalálható a rendezvény honlapján. Az idei évben ismét tartunk tutoriálokat a konferenciát megelőző napon, 2018. április 3-án:

Időtartam

„A” TEREM

„B” TEREM

13.00-15.45

Mészáros Mihály:

Web RTC

Balázs András-Micsik András-Wolf György: MTMT2

16.15-19.00

Kadlecsik József:

Levelezés Postfix rendszerrel

Vass Johanna: RDA - Resource Description and Access

A résztvevői jelentkezéseket közvetlenül a COMP-REND Kft. honlapján (http://nws.comp-rend.hu) fogadjuk, ahol megtalálható a rendezvénnyel kapcsolatos összes információ, illetve elérhető mind a letölthető, mind az online jelentkezési lap. További kérdések esetén az info@comp-rend.hu címen fordulhatnak közvetlenül a szervezőkhöz.

Várjuk mielőbbi jelentkezésüket.

Hungarnet célja és feladatai

Magyar Felsőoktatási és Köznevelési, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógép-hálózati Egyesület

cím: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
postacím: H-1396 Budapest 62, Pf 498.
e-mail: titkarsag@hungarnet.hu
adószám: 18072828-2-41
 

Az egyesület alapvető adatai

Alapítás éve: 1992

Taglétszám: 380 jogi személy, 600 egyéni tag

Az Egyesület célja

Az Egyesület a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF Program) alkalmazói körébe tartozó felsőoktatási és köznevelési intézmények, akadémiai és más kutatóintézetek, közgyűjtemények (könyvtárak, levéltárak, múzeumok), és egyéb kutatóhelyek szakmai érdekképviselete.

Tételesen:

 • a tudományos kutatás, felsőoktatás, valamint a közgyűjtemények, az oktatási, köznevelési intézmények részvételének segítése a hazai és a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban, a nemzetközi kutatóhálózati szervezetekben, tevékenységekben; 
 • az európai kutatóhálózatok színvonalának megfelelő információs szolgáltatások elérésének szakmai támogatása;
 • a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban elért eredmények széles körű elterjesztése;  
 • a tudományos kutatás, felsőoktatás, a közgyűjtemények, és az oktatási, köznevelési terület közös szakmai érdekeinek képviselete e szervezetekben, főleg a nemzetközi számítógép-hálózat területén;
 • támogatni a legújabb hálózati technológiák és az arra épülő alkalmazások bevezetését és fejlesztését;
 • elősegíteni nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban történő részvételüket;
 • képviselni a felhasználók véleményét az NIIF Program felé, közvetíteni a felhasználói igényeket az NIIF Program Tanácsnak;
 • vizsgálni, hogy az NIIF Program Tanács által elfogadott stratégia megvalósítása mennyiben szolgálja a felhasználók igényeit;

Az Egyesület tevékenységi köre

Az Egyesület közhasznú tevékenységei és az azokat megalapozó közfeladatok:

 • magyar részvétel elősegítése az Európai Unió, főként nemzetközi kutatói hálózati kapcsolatrendszerek projektjeiben történő részvételben;
 • az információs infrastruktúra és az országos számítógépes hálózati szolgáltatások fejlesztésének szakmai támogatása;
 • kutatás, kutatás-fejlesztés és technológiai innovációt segítő információs infrastruktúra fejlesztésének katalizálása az alkalmazói kör bevonásával;
 • oktatás, főként informatikai képzés, továbbképzés, képességfejlesztés; ismeretterjesztés, felnőttképzési tevékenység;
 • könyvtárak számítógép hálózati fejlesztésének szorgalmazása, a nemzeti kulturális értékek megóvása; a Magyar Elektronikus Könyvtár továbbépítésének segítése, ezzel a digitalizálás informatikai feltételeinek javítása, annak folyamatos fejlesztése és ennek határon túli terjesztése, ezzel hozzájárulás a kulturális javak védelméhez, illetve a hátrányos helyzetű csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítéséhez;
 • az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül mások is részesülhetnek.

Az Egyesület egyéb tevékenységei:

 • kedvezményes szoftver licencek és egyéb szoftver termékek beszerzése;
 • Internetes Domain-név (DNS) regisztráció;
 • workshop-ok, nyílt napokat szervezése a felsőoktatási, köznevelési, közgyűjteményi kör és kutatói intézmények számára ismeretterjesztési és oktatási célból pl. NETWORKSHOP;
 • az egyéni kutatók otthoni internetkultúrájával kapcsolatos kérdések megoldásának segítése;
 • együttműködés más hazai és nemzetközi - számítógép-hálózati fejlesztési tevékenységet folytató - szervezetekkel;
 • képviselet biztosítása - kijelölt képviselőn keresztül - hazai és nemzetközi szervezetekben (pl.: NIIF Program Tanács, GEANT, Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform stb.);
 • tagjai szűkebb szakmai érdekei szerint szakosztályokat szervez és működtet: pl. könyvtári szakosztály, egyéni kutatók szakosztály, megalapítás alatt a közoktatási szakosztály.  
 • az Egyesület következetesen törekszik a tevékenységi körébe tartozó feladatoknak a tagok érdekével összhangban történő végrehajtásával.